קהילת נשים מתמודדות, שימו לב לפעילות היחודית בהנחייתה של יפה צרפתי: "סדנת נשים כותבות את גופן".

לפעילות זו  יש להתחייב לכלל המפגשים, קראו בעיון את הפלייר המצ"ב.
הפעילות תתקיים בימי ראשון משעה 10:00-12:00 היתכנות גם לימי ראשון בשעות הערב מ 20:15-22:00, לפי החלטת הקבוצה שתתגבש.

רישום במייל:  mandalatlev.hug@gmail.com

בברכה,
גילה ושרון
רכזות חוגים 

sarfati.yafa
sarfati_yafa