אודותינו

מנדלת הלב הינה עמותה התנדבותית רשומה התומכת בחולי סרטן ובני משפחותיהם.

בעמותה אנו ערים לקשיים שמחלה קשה מביאה עימה, הן על האדם החולה והן על בני משפחתו. אנו מעניקים טיפולי גוף ונפש, פעילויות חברתיות, חוגים, תמיכה טלפונית וביקורי בית, תוך מתן יחס אישי והבנת צרכיו של המתמודד עם מחלת הסרטן ושל הסביבה התומכת בו. כל השירותים והסיוע ניתנים ללא תמורה.

עמותת "מנדלת הלב" רואה בפעילותה שליחות למען הקהילה. כל העוסקים במלאכה מחויבים לפעילותם בהתנדבות, ופועלים במסירות, ביעילות ובמקצועיות למען הגשמת מטרותיה של העמותה.

עמותת "מנדלת הלב" פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים דומים בארץ. אנו רואים במתנדבים שלנו המנוע שמזיז את הארגון ולכן אנו משקיעים גם בהדרכה, תמיכה והעשרה מקצועית של המתנדב.

מוסדות העמותה

מוסדות העמותה קמים ופועלים ע"פ חוק העמותות ובהתאם להוראות תקנון העמותה, פעילות המוסדות כפופה לביקורת של רשם העמותות במסגרת התהליך השנתי של מתן אישור לניהול תקין וכן של וועדת הביקורת.

אסיפה כללית

האסיפה הכללית כוללת את כל חברי העמותה והיא מהווה את הגוף הבוחר את הוועד המנהל והמבקר את פעילות העמותה, תהליך קבלת חברים לעמותה נקבע בתקנון ומתחיל לאחר שמתנדב בעמותה פונה בבקשה ולאחר שעמד בקריטריונים שנקבעו לוותק פעילות של שנתיים לפחות בתפקיד ארגוני. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה (או במקרים מיוחדים), שומעת דו"חות של הוועד המנהל, דנה ומאשרת את הדו"חות הכספיים של העמותה, דנה ומאשרת בקשות של חברים להצטרפות וכן מקיימת הצבעה בתהליך הבחירות לוועד המנהל אחת לארבע שנים.

הוועד המנהל

הוועד המנהל הינו הגוף הנבחר הנושא באחריות הרשמית לפעילות העמותה ואשר בוחר מבין חבריו את יושב הראש, הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. ישיבות הוועד המנהל מתקיימות בתדירות של אחת לחודש לפחות, החלטותיו מתקבלות ברוב קולות ובדרך כלל בהסכמה של כל חבריו, הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל חשופות לעיון ולביקורת של חברי האסיפה הכללית, כמוכן נקבע חבר ועד מנהל אחראי לייצג אחד (או יותר) מהצוותים המקצועיים ולהיות מעורב לעומק בפעילותו. הוועד המנהל הנוכחי נבחר לתפקידו בחודש מאי 2019.

חברי הוועד המנהל:
אלקלעי יהושע (שוקי) – יו"ר
דולב שרה – מייסדת
לוי צופיה – מייסדת
לוי רינת – מייסדת
גודל מלכה – חברת ועד
לוין יעל – חברת ועד
שביט חגית – חברת ועד

ועדת הביקורת

תפקידי ועדת הביקורת הינם לערוך ביקורות שוטפות של פעילות העמותה ועל השימוש שהיא עושה בכספים ובמשאבים האחרים לצורך מימוש מטרותיה, ועדת הביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית ומציגה את דו"חות הביקורת לפניה במסגרת הישיבה השנתית, כיום מכהן רו"ח ערן ויינשטיין כמבקר העמותה ועו"ד סיגל לייזרוביץ כעו"ד העמותה.

הצוות המוביל

חברים בצוות המוביל הרכזים של הצוותים המקצועיים המניעים את פעילות העמותה ביומיום: קליטה ושיבוץ, לווי טלפוני, גיוס ושימור מתנדבים, חוגים ופעילות קבוצתית, גיוס משאבים, מערכות מידע ומנהלה, אירועים ופרויקטים וכן מדיה ויחסי ציבור. הצוות המוביל מתכנס אחת לחודש, דן ומקבל החלטות בעניינים שהוכנו והובאו לדיון ע"י הוועד המנהל, גם בנושאים שוטפים וגם בנושאים עקרוניים, לכל צוות מקצועי נקבע חבר וועד מנהל שמייצג ותומך בפעילותו.
שמות חברי הצוות המוביל: אורלי בן שלמה, גילה נבו, דבורה גרנות, דניאלה מאיירס, יעל לוין, חגית שביט, מיכל עוזר, מירה בנדיק, מלכה גודל, מקס ברירו, עופרה הרץ, צופיה לוי, ציפי כהן, רונית בר-אשר, רותי שמעוני, רינת לוי, שוקי אלקלעי. סיגל ליזרוביץ' יעוץ משפטי, שי בדיחי רואה חשבון.

גזברות

הגב' צופיה לוי.

יעוד

תמיכה במתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם.

חזון

"מנדלת הלב" הינה עמותה המסייעת בטיפול, תמיכה, יעוץ והכוונה תוך מתן יחס אישי והבנת צרכיו של המתמודד עם מחלת הסרטן ובני משפחתו. "מנדלת הלב" רואה בפעילותה, שליחות למען הקהילה וכל העוסקים במלאכה מחויבים לפעילות ופועלים במסירות, יעילות ומקצועיות לקידום והגשמת מטרותיה של העמותה. "מנדלת הלב" פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים דומים בארץ ומעודדת שיח משותף וסיוע הדדי בין העמותות והארגונים העוסקים בתחום דומה במדינת ישראל. "מנדלת הלב" מסייעת לקידומם ולהתפתחותם המקצועית של המתנדבים בארגון ע"י הדרכה
והעשרה מקצועית ותמיכה. "מנדלת הלב" מתחייבת לשמור על ערכי היסוד של העמותה לאורך כל הדרך.

ערכים

התנדבות – מתוך רצון חפשי לתרום, לתת ולעזור לזולת.
יושרה – טוהר המידות, שקיפות ואמינות.
יחס אישי – אכפתיות ומעורבות.
אתיקה מקצועית – טיפול ומתן סיוע ותמיכה תוך שמירה על כבוד האדם ורצונו.
מחויבות – מתמשכת וערכית לארגון ולמטרותיו.

"הצטרפו אלינו. כי במנדלת הלב לכולם יש מקום וכל אחד יכול לתרום".