צוות הכשרת מתנדבים

תפקידי הצוות

בניית תוכנית הכשרת מתנדבים הפעלתה ואחזקתה.

דרך הפעולה

בניית תוכנית הכשרה שנתית בת 10 מפגשים של פעם בחודש, במשך 4 שעות לימוד אקדמיות. חיפוש ותיאום עם מרצים רלוונטים. פרסום הקורס והרשמת המשתתפים. תיאום מקום להכשרה. קשר ותיאום עם משתתפי הקורס והמרצים. קבלת משוב בסיום כל מפגש.

חברי הצוות

מירה בנדיק

חברת הצוות המוביל, מרכזת קורס הכשרת מתנדבים

רינת לוי

חברת הוועד המנהל, חברת צוות קליטה ושיבוץ, מנהלת אקדמית של קורסי ההכשרה

שרה דולב

חברת הוועד המנהל, ראש צוות קליטה ושיבוץ, חברת צוות הכשרת מתנדבים

צוות ביקורי בית

במה אנחנו מאמינים:

"ידע זה כח. בניית צוות מקצועי בעל ידע ואוריאנטציה לעמותת מנדלת הלב. קשר ותמיכה במתנדבים. חשיפה לשיטות טיפול מגוונות בתחום פיזי ורגשי ".