צוות קליטה ושימור מתנדבים

תפקידי הצוות

גיוס מתנדבים, מיונם וקליטתם בעמותה. מעקב פניות המתנדבים לקבל מטופלים. שימור מתנדבים.

דרך הפעולה

הצוות יוזם חיפוש וגיוס מתנדבים, בתחומים שונים בהתאם לצרכי המתמודדים. מקיים תהליך קליטה הכולל ראיון הכרות ורישום במערכת. הצוות עוקב אחרי שיבוץ המתנדב לטיפול/עזרה למתמודדים, התחלת טיפול וסיומו. יוצר קשר עם המתנדב לשאול לשביעות רצונו ומידת פניותו לקבל מתמודדים לטיפול. יוזם פעילות מקצועית/חברתית לשימור המתנדבים.

חברות הצוות

רותי שמעוני

ראש צוות קליטת מתנדבים

מיכל עוזר

חברת צוות קליטת מתנדבים

עפרה הרץ

חברת צוות קליטת מתנדבים

יוכי בן ברק

חברת צוות קליטת מתנדבים

צוות קליטת מתנדבים

במה אנחנו מאמינים:

"אנחנו מאמינים שלתת באהבה לזולת, זה בעצם לקבל ".