צוות ביקורי בית

תפקידי הצוות

עזרה וליווי אישי של המתמודד בביתו על פי צרכיו בסביבתו החברתית.

דרך הפעולה

זיהוי הצרכים של המתמודד ובני משפחתו והתאמת מתנדב/ת לעריכת ביקורי הבית. ביקור משותף של ראש הצוות והמתנדב/ת בבית המתמודד להכרות אישית ותאום ציפיות שלאחריו מתקיימים ביקורים שבועיים שוטפים.

חברי הצוות

מלכה גודל

חברת הוועד המנהל, ראש צוות ביקורי בית, חברת צוות קליטה ושיבוץ

צוות ביקורי בית

במה אנחנו מאמינים:

"בכוחו של קשר אישי, משמעותי ומתמיד. העצמת שני הצדדים מעצם המפגש והדינמיקה ".