צוות קבוצות תמיכה למתמודדים ומשפחותיהם

תפקידי הצוות

בנייה והפעלה של קבוצות תמיכה טיפוליות לילדים ולמבוגרים.

דרך הפעולה

איתור הצורך בקבוצות טיפוליות על ידי שיחות עם מתמודדים ופנייה מארגונים בקהילה. בניית אופי הקבוצה הטיפולית ואיתור מטפל/ת מתאימ/ה. פרסום הקבוצה לקהילת מנדלת הלב ורישום מתעניינים. מנחה הקבוצה מראיין כל משתתף פוטנציאלי תוך הסבר על מהות ובדיקת התאמה לקבוצה הטיפולית. איתור מקום מתאים להפעלת הקבוצה. מעקב וליווי מקצועי של המנחים לאורך כל הפגישות. בדיקת שביעות רצון של המשתתפים בסיום המפגשים.

חברי הצוות

רינת לוי

חברת הוועד המנהל, ראש צוות קבוצת תמיכה למתמודדים, חברת צוות קליטה ושיבוץ.

יעל לוין

חברת הוועד המנהל, ראש צוות מערכות מידע, חברת צוות קבוצת תמיכה למתמודדים.

שרה דולב

חברת הוועד המנהל, ראש צוות צוות קליטה ושיבוץ, חברת צוות קבוצת תמיכה למתמודדים.

מלכה גודל

חברת הוועד המנהל, ראש צוות ביקורי בית, חברת צוות קליטה ושיבוץ, חברת צוות קבוצת תמיכה למתמודדים.

ציפי כהן

חברת צוות קבוצת תמיכה למתמודדים, וחברת צוות קליטה ושיבוץ.

צוות ביקורי בית

במה אנחנו מאמינים:

"קבוצה היא כלי טיפולי חשוב בהתמודדות עם מחלה קשה. היא מתאימה למתמודדים ובני משפחתם. מאפשרת להביא ולשמוע מגוון קולות רחבים ויוצרת אפשרות לתמיכה ובניית כלים של התמודדות ".