צוות ליווי טלפוני

תפקידי הצוות

הצוות תומך את פעילותם של עשרות מלווים טלפונים הנמצאים בקשר שוטף עם המתמודדים (החולים ובני משפחותיהם) ומהווים אוזן קשבת למתמודדים ותומכים בהם בשיחות טלפוניות אחת לחודש ובהתאם לצורך. המלווים מתעניינים במצבם הבריאותי והנפשי של המתמודדים ומעבירים את בקשותיהם וצרכיהם לטיפולים פרטניים  לצוות המשבץ. המלווים הטלפונים הם אנשי הקשר בין המתמודדים לבין מנדלת הלב.

דרך הפעולה

צוות הליווי הטלפוני מראיין, קולט, מכשיר ,מדריך ומלווה את המלווים הטלפונים בעבודתם.

חברות הצוות

רונית בר-אשר

ראש צוות ליווי טלפוני

תמר לידור

חברת צוות ליווי טלפוני

טל אבן חן

חברת צוות ליווי טלפוני

צוות ליווי טלפוני

במה אנחנו מאמינים:

"המלווה הטלפוני צריך להיות אדם קשוב, סבלני ורגיש לזולת. ישנה חשיבות לרציפות הקשר ולכן אנו מאמינים שלמלווה הטלפוני צריכה להיות נכונות לקשר של שנה לפחות ".