צוות גיוס משאבים

תפקידי הצוות

לגייס משאבים כספיים לפעילות העמותה.

דרך הפעולה

גיוס הכספים מבוצע בכמה ערוצים ובשיטות מגוונות, הן באמצעות ארגונים מקצועיים והן בכוחות עצמיים תוך שיתוף פעולה עם הצוותים הנוספים לאיתור הצרכים.

חברי הצוות

שוקי אלקלעי

יו"ר העמותה וראש צוות גיוס משאבים

צופיה לוי

חברת הוועד המנהל, ראש צוות מערכות מידע, חברת צוות גיוס משאבים

חגית שביט

חברת הוועד מנהל, חברת צוות גיוס משאבים, חברת צוות ליווי טלפוני

דורית רום

חברת צוות גיוס משאבים

שרון דגן

חברת צוות גיוס משאבים

צוות גיוס משאבים

במה אנחנו מאמינים:

"גיוס משאבים הינו פעילות רציפה, בשיתוף הקהילה, שנועד לאפשר לעמותה להמשיך לתמוך בחולי הסרטן ובני משפחותיהם. פעילות זו מתבססת על תשתית רחבה של קהילה, מדיה חברתית ושיתופי פעולה ".